1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skamby Sogns Menighedsråd

Formand
Bredgade 20
5485 Skamby

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Ullerupvej 56
Ullerup
5485 Skamby
 

Kasserer
Bredgade 19
5485 Skamby
 
 64 85 15 71

Sekretær, Født medlem
Langebyende 2
5471 Søndersø
 
Træffes dagligt undt. mandag

Formand for valgbestyrelsen
Brøndstrupvej 54
Brøndstrup
5485 Skamby
 

Medlem af valgbestyrelsen
Bredgade 49
5485 Skamby
 

Kirkeværge - ikke medlem
Holmevej 6
5471 Søndersø

Sognepræst (kirkebogsfører)
 

Sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skamby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 35287116
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk