1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Rubjergvej 205
Lønstrup
9800 Hjørring
 

Næstformand, Kirkeværge(Skallerup Kirke)
Skallerupvej 425
Sønderlev
9800 Hjørring
 

Kirkeværge(Vennebjerg Kirke)
Grønnevang 4
9800 Hjørring
 

Kasserer
Skallerupvej 441
Sønderlev
9800 Hjørring
 

Kontaktperson
Vennebjergvej 283
9800 Hjørring
 

Menigt medlem
Bakkelyvej 5
Vennebjerg
9800 Hjørring
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Grønne Klitvej 304
9800 Hjørring
 
 98968045

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 78939516
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk