1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skævinge-Lille Lyngby Sognes Menighedsråd

Formand
Humlehaven 5
3400 Hillerød

Næstformand
Amtsvejen 79
Lille Lyngby
3320 Skævinge

Kontaktperson
Baunehøjen 32
3320 Skævinge

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Humlehaven 5
3400 Hillerød

Kirkeværge
Tammosevej 68
St Lyngby
3320 Skævinge

Menigt medlem
Nyholmgårdsvej 35
3200 Helsinge
 

Menigt medlem
Nejedevej 15A
Tulstrup
3400 Hillerød
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Ny Harløsevej 11
3320 Skævinge
 
 29371683
Træffes når jeg er hjemme. Træffes måske også på mobilnr. 29 37 16 83

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skævinge-Lille Lyngby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 59494619
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk