1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skårup Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup Fyn
 

Næstformand, Kirkeværge
Oluf Rings Vej 24
5881 Skårup Fyn
 

Kasserer
Åbyskovvej 24A
5881 Skårup Fyn
 

Sekretær
Skårup Vestergade 12
5881 Skårup Fyn
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Skårupørevej 7
5881 Skårup Fyn
 

Menigt medlem
Vestergårds Allé 4
5881 Skårup Fyn
 

Medlem af valgbestyrelsen
Rosenkildevej 8
5881 Skårup Fyn
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Mosegårdsvej 4
5881 Skårup Fyn
 
 62231112

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skårup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 27475019
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk