1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sjørslev-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Dollerupvej 1B
Skelhøje
7470 Karup J

Næstformand
Kjellerupvej 9
Vandet
8620 Kjellerup
 
 86667132/51786095

Kasserer
Ydunsvej 2
8800 Viborg

Kontaktperson
Silkeborgvej 67
8800 Viborg

Kirkeværge
Sognegårdsvej 7
Sjørslev
8620 Kjellerup
 
 86667663/50929144

Kirkeværge
Sjørupvej 35
8800 Viborg
 
 86667275/28666284

Kirkeværge
Søvej 12 2 3
8800 Viborg

Menigt medlem
Vandet Mosevej 1
Vandet
8840 Rødkærsbro

Menigt medlem
Enebærstien 7
Birgittelyst
8800 Viborg
 
 22 17 26 04

Menigt medlem
Åhavevej 47
8600 Silkeborg

Sognepræst (kirkebogsfører)
Adelvej 3
Sjørslev
8620 Kjellerup
 
 86667048
Fri mandag Mobil 29336402
Inge Mader Jensen

Overenskomstansat sognepræst
Strandvejen 1
7451 Sunds

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sjørslev-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31815886
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk