1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sjørslev-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd

Formand
Sognegårdsvej 7
Sjørslev
8620 Kjellerup
 
 86667663/50929144

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Kongemosevej 15
Hvam
8620 Kjellerup
 

Kirkeværge
Bisballevej 44
8800 Viborg
 
 86667275/28666284

Kirkeværge
Demstrupvej 33
8800 Viborg
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Sjørslevvej 77
Sjørslev
8620 Kjellerup
 

Kasserer
Ydunsvej 2
8800 Viborg

Sekretær
Gl Skolevej 33
Demstrup
8620 Kjellerup
 

Kontaktperson
Silkeborgvej 67
8800 Viborg

Medlem af valgbestyrelsen
Egestien 2
Birgittelyst
8800 Viborg
 

Menigt medlem
Kjellerupvej 9
Vandet
8620 Kjellerup
 
 86667132/51786095

Menigt medlem
Sjørupvej 65
Skelhøje
7470 Karup J
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
ikke oplyst
 
 ikke oplyst

Overenskomstansat sognepræst
 
 40378078

Overenskomstansat sognepræst
telefonnr. 40378078 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sjørslev-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31815886
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk