1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup Sognes Menighedsråd

Formand
Troldhøjvej 6
Skjoldborg
7700 Thisted

Næstformand
Næstrupvej 42
Sjørring
7700 Thisted
 
 97971508/21121031

Menigt medlem
Brendhøjvej 3
Todbøl
7700 Thisted
 
 9793739023257180

Menigt medlem
Kallerupvej 5
Kallerup
7700 Thisted

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Gadesvej 6
Skjoldborg
7700 Thisted
 
 97930610/29633466

Kirkeværge(Skjoldborg Kirke)
Stakkedal 6
Skjoldborg
7700 Thisted

Kirkeværge(Kallerup Kirke)
Kallerupvadested 3
Kallerup
7752 Snedsted

Kirkeværge(Thorsted Kirke)
Søndre Thorstedvej 14
Thorsted
7700 Thisted
 
 97266027/23361695

Menigt medlem
Todbølvej 36
Sperring
7700 Thisted

Kirkeværge(Sjørring Kirke)
Skråvej 1
Næstrup
7700 Thisted

Kontaktperson
Voldgade 18
Sjørring
7700 Thisted
 
 97971284/22471967

Menigt medlem
Hvidhøjvej 8
Næstrup
7700 Thisted
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 97931061 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Østergårdsvej 3
Skjoldborg
7700 Thisted
 
 97931061

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34762082
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk