1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Simested Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Bydamsvej 5
Skærshale
9620 Aalestrup

Næstformand, Kontaktperson
Torupvej 86
Guldager
9620 Aalestrup

Kirkeværge
Stejlagervej 1
Simested
9620 Aalestrup

Kasserer
Boldrupvej 60
Simested
9620 Aalestrup

Menigt medlem
Bakkedalsvej 16A
Hverrestrup
9620 Aalestrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Eveldrupvej 21
Simested
9620 Aalestrup
 
 98649002

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Simested Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 55994617
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk