1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sevel Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Skrænten 15
Sevel
7830 Vinderup
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Skoletoften 34
Sevel
7830 Vinderup
 

Kirkeværge
Nautrupvej 15
Sevel
7830 Vinderup
 

Kasserer, Kontaktperson
Vesterled 29
Sevel
7830 Vinderup
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Djeldvej 6
Sevel
7830 Vinderup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hjerlhedevej 3
Sevel
7830 Vinderup
 
 20457422
Sevel Præstekontor 97448059. Mandag fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sevel Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68873150
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk