1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sennels Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Knudsbjergvej 46
Sennels
7700 Thisted
 

Næstformand
Malleparken 12
Sennels
7700 Thisted
 

Kirkeværge
Kilsgårdvej 20
Ullerupgds M
7700 Thisted

Kasserer
Thorhaugevej 7
Sennels
7700 Thisted
 

Kontaktperson
Sennelsvej 131
Sennels
7700 Thisted
 

Menigt medlem
Gadegårdsparken 9
Sennels
7700 Thisted
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Gadekæret 6
Sennels
7700 Thisted
 
 51505035
Efter aftale. Mandag er ugentlig fridag.
Sigrid Wilbrandt Kjær

Sognepræst
Skovstedvej 4
Hillerslev
7700 Thisted
 
 97981403

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sennels Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 25763718
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk