1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sengeløse Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Landsbygaden 42
Sengeløse
2630 Taastrup
 

Næstformand
Spjeldager 10
Sengeløse
2630 Taastrup
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Høkerstræde 1
Sengeløse
2630 Taastrup
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Højvangsvej 17
Sengeløse
2640 Hedehusene
 

Kontaktperson
Midtervej 22
Sengeløse
2630 Taastrup
 

Menigt medlem
Langageren 16
Sengeløse
2630 Taastrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Landsbygaden 70
Sengeløse
2630 Taastrup
 
 43995024
Træffetid tirsdag, onsdag og fredag kl. 11-12, torsdag kl. 17-18. 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sengeløse Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68595215
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk