1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Sengeløse Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Cathrinebergvej 8B
Sengeløse
2630 Taastrup
 

Kirkeværge, Næstformand
Åtoften 13
Sengeløse
2630 Taastrup

Kasserer
Høkerstræde 1
Sengeløse
2630 Taastrup
 

Kontaktperson
Midtervej 22
Sengeløse
2630 Taastrup
 

Menigt medlem
Ingersvej 1B
Sengeløse
2640 Hedehusene
 

Menigt medlem
Spjeldager 10
Sengeløse
2630 Taastrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Landsbygaden 70
2630 Taastrup
 
Træffetid tirsdag, onsdag og fredag kl. 11-12, torsdag kl. 17-18. 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sengeløse Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68595215

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk