1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sejs-Svejbæk Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Enebærparken 7
Sejs-Svejbæk
8600 Silkeborg
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Julsøvænget 54
Sejs-Svejbæk
8600 Silkeborg
 

Kirkeværge
Julsøvej 249
Sejs-Svejbæk
8600 Silkeborg
 

Kasserer
Tyttebærvej 27
Sejs-Svejbæk
8600 Silkeborg
 

Sekretær
Georg Krügers Vej 150
Sejs-Svejbæk
8600 Silkeborg
 

Kontaktperson
Julsøvænget 8
Sejs-Svejbæk
8600 Silkeborg
 

Menigt medlem
Engblommevej 1A
Sejs-Svejbæk
8600 Silkeborg
 

Menigt medlem
Lilleøvej 32
Sejs-Svejbæk
8600 Silkeborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Georg Krügers Vej 2
8600 Silkeborg
 
 21471640
Mandag er fridag.
Marie Ginnerup Vestergaard

Overenskomstansat sognepræst
 
Mandag er fridag
Hans Marstrand Jensen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sejs-Svejbæk Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13666431
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk