1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sejs-Svejbæk Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Lynggårdsvej 24
Sejs-Svejbæk
8600 Silkeborg

Kirkeværge
Julsøvej 249
Sejs-Svejbæk
8600 Silkeborg
 

Kasserer
Sortbærvej 74
Sejs-Svejbæk
8600 Silkeborg
 

Menigt medlem
Engblommevej 1A
Sejs-Svejbæk
8600 Silkeborg
 

Menigt medlem
Sortbærvej 27
Sejs-Svejbæk
8600 Silkeborg
 

Menigt medlem
Georg Krügers Vej 150
Sejs-Svejbæk
8600 Silkeborg
 

Menigt medlem
Julsøvænget 8
Sejs-Svejbæk
8600 Silkeborg
 

Menigt medlem
H.G.Junkers Vej 13
Sejs-Svejbæk
8600 Silkeborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Georg Krügers Vej 2
8600 Silkeborg
 
 21471640
Mandag er fridag.

Overenskomstansat sognepræst

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sejs-Svejbæk Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13666431
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk