1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Seem Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Varming Vesterby 25
Varming
6760 Ribe

Næstformand
Seem Kirkevej 11
Seem
6760 Ribe
 

Kasserer
Munkevej 13
Favrholt
6760 Ribe

Kirkeværge(Seem Kirke), Kontaktperson
Gl Grænse Vej 2
Høm
6760 Ribe
 

Menigt medlem
Vesterskov 5
Høm
6760 Ribe
 

Domprovst (kirkebogsfører)
Kannikegaarden
Torvet 15
6760 Ribe
 
 75420248

Sognepræst
Puggaardsgade 3 1
6760 Ribe
 
 75425900

Overenskomstansat sognepræst
Garvergade 14
6240 Løgumkloster
 
 21511775

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Seem Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31959217
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk