1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Seden Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Muslingevej 3
Seden
5240 Odense NØ

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Muslingevej 23
Seden
5240 Odense NØ

Kirkeværge, Sekretær
Munkebjergvænget 26 3 tv
5230 Odense M

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Tværvej 25
Seden
5240 Odense NØ

Kontaktperson
Svendsagervej 72
Seden
5240 Odense NØ
 
 23961054
Her er teksten der kan rettes.

Menigt medlem
Bjergskiftet 12
Seden
5240 Odense NØ

Menigt medlem
Pilegården 7
Seden
5240 Odense NØ

Menigt medlem
Mindelundsvej 112B
Seden
5240 Odense NØ

Sekretær - ikke medlem
Hyldegårdsvej 23
Seden
5240 Odense NØ
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Mindelundsvej 45
Seden
5240 Odense NØ
 
 30 12 55 62
Træffes ikke mandag

Overenskomstansat sognepræst
Nygade 45
5500 Middelfart
 
 29 16 60 13
Træffes ikke mandag ellers efter aftale

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Seden Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 49103018
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk