1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sebber Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Munkhauge 4
Barmer
9240 Nibe

Næstformand, Sekretær, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Fælledvej 10
Sebbersund
9240 Nibe

Kirkeværge
Kirkevej 18
Barmer
9240 Nibe

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Engvej 11
Sebbersund
9240 Nibe

Menigt medlem
Digevej 3
Valsted
9240 Nibe
 
 98355342

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstevangen 2
Bislev
9240 Nibe
 
 98357005
Træffes efter aftale, dog ikke mandag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sebber Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13846812
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk