1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sankt Povls Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Ternevej 15
4220 Korsør
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Lyshøj 12
4220 Korsør
 

Kirkeværge
Elme Alle 11
4220 Korsør
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Thersvej 7
4220 Korsør
 

Kontaktperson
Fasanhaven 68 1 th
4220 Korsør
 

Menigt medlem
Alhøjvænget 31
4220 Korsør
 

Menigt medlem
Fasanhaven 65 1 th
4220 Korsør
 

Menigt medlem
Havnearkaderne 51 2
4220 Korsør
 

Menigt medlem
Havnearkaderne 53 2
4220 Korsør
 

Menigt medlem
Slottensgade 16
4220 Korsør
 

Menigt medlem
Mathiesensvej 3
4220 Korsør
 

Sekretær - ikke medlem
Skælskør Landevej 16
Tornemark
4262 Sandved
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Græsvænget 8
4220 Korsør
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstestræde 4
4220 Korsør
 
 26740646
Onsdag er fridag

Sognepræst
Lyshøj 13
4220 Korsør
 
 42581309
Mandag er fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Povls Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 52721512
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk