1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sankt Peders Sogns Menighedsråd

Formand
Hadsundvej 61A
8930 Randers NØ
 

Næstformand, Kontaktperson
Brynhildsvej 21
8920 Randers NV
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Nyvangsvej 29 1 th
8920 Randers NV
 

Kasserer
Rypevej 13
Randers By
8930 Randers NØ
 

Menigt medlem
Spindervej 4 st 1
8900 Randers C
 

Medlem af valgbestyrelsen
Gl. Hadsundvej 48
8900 Randers C
 

Medlem af valgbestyrelsen
Nattergalvej 21 2 th
8900 Randers C
 

Menigt medlem
Palmelunden 13
8960 Randers SØ
 

Menigt medlem
Dronningb. Boulevard 9
8930 Randers NØ
 

Menigt medlem
Dronningb. Boulevard 9
8930 Randers NØ
 

Menigt medlem, Orlov
Holbergstien 17
8900 Randers C
 

Menigt medlem
Romaltvej 121
8960 Randers SØ
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Fabersvej 45
8900 Randers C
 
 51811085
Træffes efter aftale undtagen mandag

Sognepræst
Rådmands Boulevard 15
8900 Randers C
 
Tlf. 21700328. Træffes efter aftale undtagen fredag

Hospitals- og hospicepræst
Gl Frijsenborgvej 38
8450 Hammel
 
Efter aftale på tlf. 20476212. Træffes ikke mandag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Peders Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 41431717
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk