1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Menighedsrådsvalg 2020 se kirken hjemmeside www.helsingoerdomkirke.dk

Information om menighedsrådsvalget 2020

I efteråret 2020 afholdes der valg til menighedsrådet, og det sker i år på en ny måde:

 

D. 15. september afholdes valgforsamlinger over hele landet, hvor medlemmer af folkekirken med valgret i det pågældende sogn har tale- og stemmeret. På mødet vælges medlemmer af det nye menighedsråd, og der vælges stedfortrædere. Der er dog mulighed for at indgive en anden kandidatliste efter valgforsamlingen, og i så fald afholdes der valg d. 17. november.

 

D. 12. maj NY dato er 9. juni 2020 afholdes orienteringsmøder, som dels informerer om menighedsrådets arbejde og dels lægger op til opstilling af kandidater på valgforsamlingen i september. Dette orienteringsmøde afholdes sammen med det årlige menighedsmøde.

 

Skt. Olai Kirke er udover at være sognekirke tillige Helsingør Stifts domkirke og dermed stiftets hovedkirke. Det præger naturligvis også menighedsrådets arbejde. Sideløbende med mange forskellige gudstjenester udfoldes der et rigt kultur- og musikliv. Der undervises og afholdes foredrag og studiekredse om alverdens emner. Der tilbydes babysalmesang og deltagelse i livlige ældremøder. Og kirkens musikere og sangere leverer kunst på højt niveau.

Kontakt

Domprovst Eva Tøjner Götke
Slotsvej 2
3000
Helsingør
Kontakt E-mail: ETG@remove-this.KM.DK