1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sankt Nikolaj Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Kullinggade 4E 2
5700 Svendborg

Næstformand
Niels Juels Vej 11
5700 Svendborg

Kirkeværge
Niels Juels Vej 13
5700 Svendborg

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Stenbukken 96A
5700 Svendborg

Menigt medlem
Christiansvej 3
5700 Svendborg
 

Menigt medlem
Studiestræde 25A 3
1455 København K
 

Medlem af valgbestyrelsen
Sankt Nic Kirkestr 1C 1 tv
5700 Svendborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sankt Nicolai Gade 2 B
5700 Svendborg
 
 62211296
Bedst kl. 11 - 12 undtagen fredag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Nikolaj Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 67690311
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk