1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sankt Markus Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Vestervang 10 5 1053
8000 Aarhus C

Næstformand
Skejbygårdsvej 304
8240 Risskov

Kirkeværge
Guldsmedgade 20 2
8000 Aarhus C

Kasserer
Vestervang 9 7 972
8000 Aarhus C

Kontaktperson
Ny Munkegade 75 4
8000 Aarhus C

Menigt medlem
Granholt 82
8370 Hadsten
 

Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Vestervang 38 1 3813
8000 Aarhus C
 

Medlem af valgbestyrelsen
Gustav Wieds Vej 9 st th
8000 Aarhus C
 

Menigt medlem
Vestervang 4 1 413
8000 Aarhus C

Menigt medlem
Tranekærvej 58 st 43
8240 Risskov
 

Menigt medlem
Vestervang 22 4 tv
8000 Aarhus C
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Ærøgade 3
8000 Aarhus C
 
 86195621

Sognepræst
Vestervang 9, 5-954
8000 Aarhus C
 
 86818685

Overenskomstansat sognepræst
Grumstolsvej 40
8270 Højbjerg
 
mandage & torsdage

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Markus Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 57666110
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk