1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sankt Jørgensbjerg Sogns Menighedsråd

Formand
Sneglebo 21
4000 Roskilde

Næstformand
Hedegade 34
4000 Roskilde
 

Kirkeværge
Platanvej 6
4000 Roskilde
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Hyldevej 3
4000 Roskilde
 

Kontaktperson
Helligkorsvej 104
4000 Roskilde
 

Menigt medlem
Byager 17
Gevninge
4000 Roskilde
 

Menigt medlem
Peblingevej 6
4000 Roskilde
 

Formand for valgbestyrelsen
Poppel Alle 2
4000 Roskilde
 

Menigt medlem
Ibsgården 13
Himmelev
4000 Roskilde
 

Menigt medlem
Helligkorsvej 84B
4000 Roskilde
 

Menigt medlem
Hyrdehøj Alle 50
4000 Roskilde
 

Menigt medlem
Hjortemarksvej 14A
Kisserup
4330 Hvalsø
 

Sognepræst
Møllehusvej 83
4000 Roskilde
 
 21 34 81 80
Fri: Mandag

Sognepræst
Godthåbsvej 2
4000 Roskilde
 
 36303612
Fri: Fredag

Kst. Særpræst
Kong Valdemars Vej 77 2 2
4000 Roskilde

Særpræst
 

Overenskomstansat sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Jørgensbjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 50307514
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk