1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sankt Hans Sogns Menighedsråd

Formand
Bakketoppen 16
Bellinge
5250 Odense SV
 

Næstformand
Flintagergårdvej 25
Bellinge
5250 Odense SV
 

Kirkeværge
Faaborgvej 350
Dyrup
5250 Odense SV
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Thujavej 75
Dyrup
5250 Odense SV
 

Sekretær
Overgade 5
Skalbjerg
5492 Vissenbjerg
 

Menigt medlem
Østervang 24
5492 Vissenbjerg
 

Menigt medlem
Fasanvej 10
Brylle
5690 Tommerup
 

Menigt medlem
Nyvej 59
5690 Tommerup
 

Menigt medlem
Kobberstedvej 62
6070 Christiansfeld
 

Menigt medlem
Øksnebjergvej 17
5230 Odense M
 

Menigt medlem
Øksnebjergvej 17
5230 Odense M
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Kontaktperson - født medlem
Nørregade 42
5000 Odense C
 
 51 30 19 70
Træffes ikke om mandagen
Peter Østergaard Jacobsen

Overenskomstansat sognepræst
 

Sognepræst
Christianslundsvej 78 st
5800 Nyborg
 
 25 53 14 36
Efter aftale, dog ikke om mandagen
Thomas Rune Frederichsen Hårbøl

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Hans Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 58578916
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk