1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sankt Clemens Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Granvænget 4
8920 Randers NV

Næstformand, Kirkeværge
Vester Boulevard 17
8920 Randers NV
 

Kasserer
Toldbodgade 17 2 6
8930 Randers NØ
 

Kontaktperson
Vinkelstræde 13
8900 Randers C
 

Menigt medlem
Gøteborg Allé 7L 2 th
8200 Aarhus N
 

Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Stadsgårdsvej 55
8920 Randers NV
 

Medlem af valgbestyrelsen
Kobbersmedevej 1
8920 Randers NV
 

Menigt medlem
Karetmagervej 9
8920 Randers NV
 

Menigt medlem
Steen Blichers Gade 13 2
8900 Randers C
 

Menigt medlem
Spergelvangen 30
8920 Randers NV
 

Sekretær - ikke medlem
Norupvej 67
Norup
8970 Havndal
 

Provst (kirkebogsfører)
Randers Søndre Provsti
Parkboulevarden 17
8900 Randers C
 
 87124111

Sognepræst
Parkboulevarden 15
8900 Randers C
 
 87124115

Sognepræst
Parkboulevarden 15
8900 Randers C
 
 87124116
tlf 87 12 41 16

Overenskomstansat sognepræst
Parkboulevarden 15
8900 Randers C

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Clemens Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 42019011
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk