1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sankt Catharinæ Sogns Menighedsråd

Næstformand
Bragesvej 5
9800 Hjørring
 

Kasserer
Nørre Torv 5
9800 Hjørring

Kirkeværge
Odbjergvej 1
9800 Hjørring
 

Menigt medlem
Kochsvej 1 1 th
9800 Hjørring
 

Menigt medlem
Bjergparken 23
9800 Hjørring
 

Menigt medlem
Grønningen 18
9800 Hjørring
 

Menigt medlem
Kristiansandsvej 25 2 th
9800 Hjørring
 

Menigt medlem
Klokagervej 53
9800 Hjørring
 

Menigt medlem
Rolighedsvej 12
9800 Hjørring
 

Menigt medlem
Springvandspladsen 1B 1 th
9800 Hjørring
 

Menigt medlem
Sct Olafs Vej 19
9800 Hjørring
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Skolegade 11K 2
9800 Hjørring
 

Provst (kirkebogsfører)
Store Kirkestræde 15
9800 Hjørring
 
 98921190

Sognepræst
Svanelundsvej 58
9800 Hjørring
 
 30600105

Sognepræst
Trollhættanvej 3
9800 Hjørring
 
 98921630

Sognepræst
Stokbrogade 3A 2
9800 Hjørring

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Catharinæ Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 64333119
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk