1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sankt Petri Tyske Kirke Menighedsråd

Formand
Søndre Allé 3
2500 Valby
 

Næstformand, Kasserer
Bernhard Olsens Vej 28
2830 Virum
 

Kontaktperson
Kildebækken 3
3660 Stenløse
 

Kirkeværge
Enghave Plads 7 2 tv
1670 København V
 

Kasserer
Tuse Næs Vej 7
4300 Holbæk
 

Menigt medlem
Skovbominde 11
2670 Greve
 

Menigt medlem
Thomas Laubs Gade 1 2 th
2100 København Ø
 

Menigt medlem
Bülowsvej 6 st
1870 Frederiksberg C
 

Menigt medlem
Frederik VI's Alle 5 3 tv
2000 Frederiksberg
 

Menigt medlem
Trenkærvang 15
3460 Birkerød
 

Sognepræst
Larslejsstræde 11 1 5
1451 København K

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Petri Tyske Kirke Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17975714
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk