1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sankt Petri Tyske Kirke Menighedsråd

Formand
Herredsvej 45
2820 Gentofte
 

Næstformand
Faksingevej 4
2700 Brønshøj
 

Kontaktperson
Kildebækken 3
3660 Stenløse
 

Født medlem
Larslejsstræde 11 1 5
1451 København K
 
Rajah Isabelle Scheepers

Kirkeværge
Enghave Plads 7 2 tv
1670 København V
 

Kasserer
H.C. Andersens Boul 48 2 th
1553 København V
 

Menigt medlem
Søndre Allé 3
2500 Valby
 

Menigt medlem
Ahornvej 5
2630 Taastrup
 

Menigt medlem
Rialtovej 11 st
2300 København S
 

Menigt medlem
Kochsvej 17 3 th
1812 Frederiksberg C
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Petri Tyske Kirke Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17975714
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk