1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Saltum-Alstrup Sognes Menighedsråd

Formand
Torpet 35
9493 Saltum

Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Solvejen 39
9493 Saltum

Kirkeværge
Løthvej 110
Alstrup
9700 Brønderslev

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Torpet 2
9493 Saltum

Sekretær
Løthvej 132
Alstrup
9700 Brønderslev

Kontaktperson
Østrupvej 22
Østrup
9493 Saltum

Medlem af valgbestyrelsen
Fælledvej 39
9493 Saltum

Menigt medlem
Rolighedsvej 1
9493 Saltum

Sognepræst (kirkebogsfører)
Tinghøjgade 81
9493 Saltum
 
 29291339
  Træffes bedst hverdage 10-11 mandag fri                                         

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Saltum-Alstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 28854315
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk