1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kystpastoratets Menighedsråd

Formand, Bygningssagkyndig
Vesterhedevej 44A
Rude Strand
8300 Odder
 

Næstformand, Kirkeværge(Bjerager Kirke)
Hølkenvej 50
Hølken
8300 Odder
 

Kirkeværge
Nørregade 13 2 th
8300 Odder
 

Kirkeværge
Gosmervej 65
Gosmer
8300 Odder
 

Kasserer
Villavej 2
Hou
8300 Odder
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Elmegårdsvej 113
Dyngby
8300 Odder
 

Kontaktperson
Tværgade 15
8300 Odder
 

Menigt medlem
Vesterhedevej 44A
Rude Str
8300 Odder
 

Formand for valgbestyrelsen
Dyngbyvej 6
Saksild
8300 Odder

Medlem af valgbestyrelsen
Lærkevej 38
Hou
8300 Odder
 

Menigt medlem
Bredkjærvej 38
Over Randlev
8300 Odder
 

Menigt medlem
Espelunden 13
Hou
8300 Odder
 

Menigt medlem
Askelunden 33
Hou
8300 Odder
 

Menigt medlem
Elmevej 4
Saksild
8300 Odder
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 52
Over Randlev
8300 Odder
 
 51194010

Sognepræst
Chr. Petersensvej 102
Saksild
8300 Odder
 
 22118605

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kystpastoratets Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 26359228
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk