1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sædder Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Banevej 1A
4682 Tureby
 
 23662030
Formand for Menighedsrådet

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Åbrinken 8
4682 Tureby
 

Kirkeværge
Banevej 2
4682 Tureby

Kasserer
Bøttemosevej 3
4690 Haslev
 

Sekretær
Ørslev Stationsvej 75
Ørslev
4100 Ringsted
 

Menigt medlem
Agertoften 21
4682 Tureby
 
 30 75 81 61

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sæddervej 32
4682 Tureby
 
 56283316
Mandag fri.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sædder Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 66913228
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk