1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sædden Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Spangsbjerg Kirkevej 100 6 th
6700 Esbjerg
 
 40437183

Næstformand, Kirkeværge
Vester Gjesingvej 22
6715 Esbjerg N
 
 61465063

Medlem af valgbestyrelsen
Skorpionens Kvarter 59
6710 Esbjerg V
 
 28790186

Menigt medlem
Sprogøvej 14
6710 Esbjerg V
 
 30295305

Menigt medlem
Åmosevænget 53
6710 Esbjerg V
 
 53540033

Kasserer
Kongeåvænget 57
6710 Esbjerg V
 
 23742226

Menigt medlem
Muslingevej 10
6710 Esbjerg V
 
 75152260

Menigt medlem
Enggårdsvej 77
6710 Esbjerg V
 
 22189625

Menigt medlem
Digevej 8A
6710 Esbjerg V
 

Menigt medlem
Gl Vardevej 90 st C
6700 Esbjerg
 
 30243633

Menigt medlem
Mosevangen 11
6710 Esbjerg V
 
 28933701

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
 
 23700305

Menigt medlem
Åmosevænget 51
6710 Esbjerg V
 
 28680569

Sognepræst (kirkebogsfører)
Krebseparken 53
6710 Esbjerg V
 
 75151013
Fri mandag. Træffes øvrige dage også på mobiltelf.: 29472434

Sognepræst
Fyrvej 30
6710 Esbjerg V
 
 24270348
Fri fredag

Sognepræst
Ådalshaven 94
6710 Esbjerg V
 
 30526533
Fri mandag

Sognepræst
Favrskovvej 9
Lindknud
6650 Brørup
 
Fri mandag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sædden Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 84567310
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk