Menighedsråd

Sædden Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sædden Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9106@SOGN.DK
CVR-nummer: 84567310

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Spangsbjerg Kirkevej 100 6 th
6700 Esbjerg
Tlf: 40437183
Næstformand, Kirkeværge
Vester Gjesingvej 22
6715 Esbjerg N
Tlf: 61465063
Medlem af valgbestyrelsen
Skorpionens Kvarter 59
6710 Esbjerg V
Tlf: 28790186
Menigt medlem
Sprogøvej 14
6710 Esbjerg V
Tlf: 30295305
Kasserer
Åmosevænget 53
6710 Esbjerg V
Tlf: 53540033
Menigt medlem
Kongeåvænget 57
6710 Esbjerg V
Tlf: 23742226
Menigt medlem
Muslingevej 10
6710 Esbjerg V
Tlf: 75152260
Menigt medlem
Enggårdsvej 77
6710 Esbjerg V
Tlf: 22189625
Menigt medlem
Digevej 8A
6710 Esbjerg V
Menigt medlem
Gl Vardevej 90 st C
6700 Esbjerg
Tlf: 30243633
Menigt medlem
Mosevangen 11
6710 Esbjerg V
Tlf: 28933701
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Sædding Strandvej 205
6710 Esbjerg V
Tlf: 23700305
Menigt medlem
Åmosevænget 51
6710 Esbjerg V
Tlf: 28680569
Sognepræst (kirkebogsfører)
Krebseparken 53
6710 Esbjerg V
Tlf: 75151013
Fri mandag. Træffes øvrige dage også på mobiltelf.: 29472434
Sognepræst
Fyrvej 30
6710 Esbjerg V
Tlf: 24270348
Fri fredag
Sognepræst
Ådalshaven 94
6710 Esbjerg V
Tlf: 30526533
Fri mandag
Sognepræst
Fyrvej 30
6710 Esbjerg V
Tlf: 23 43 06 47
Fri mandag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.