1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sæby Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Solsbækvej 83
9300 Sæby

Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem
Algade 22
9300 Sæby
 
 98461062
Træffes alle ugens dage, undtagen mandag. Gerne efter aftale.
Keld Skovgård

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Åkandevej 12
9300 Sæby

Kirkeværge
Lindevej 5
9300 Sæby

Menigt medlem
Vævervej 77
9300 Sæby

Menigt medlem
Søndergade 17B
9300 Sæby

Menigt medlem
Strandgade 18
9300 Sæby
 
 40 17 10 74

Menigt medlem
Rosenvej 6
9300 Sæby

Menigt medlem
Sadelmagervej 5
9300 Sæby
 

Menigt medlem
Elisabeth Billes Vej 72
9300 Sæby
 

Menigt medlem
Oluf Krags Vej 24
9300 Sæby
 

Provst
Lendumvej 65
Åsted
9900 Frederikshavn
 
 51644590
Privat: Oluf Krags Vej 3, 9300 Sæby
Viggo Ernst Thomsen

Sognepræst
Åkandevej 3
9300 Sæby
 
 98467284
Træffes alle ugens dage undtagen fredag.
Peter Jessen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sæby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 40819215
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk