1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Rye-Kirke Sonnerup Sognes Menighedsråd

Formand
Englerup Gade 41
Englerup
4060 Kirke Såby
 
 46405441

Næstformand, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Vandgranen 56
4130 Viby Sjælland
 

Kirkeværge
Hyllingeparken 71
4070 Kirke Hyllinge
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Åvej 21
Ejby
4070 Kirke Hyllinge
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Jenslevvej 81
Jenslev
4060 Kirke Såby
 

Menigt medlem
Lindelunden 17
Ejby
4070 Kirke Hyllinge
 

Menigt medlem
Elverbakken 35
4330 Hvalsø
 

Menigt medlem
Bøgevej 6
Ejby
4070 Kirke Hyllinge
 

Menigt medlem
Askevej 4
Ejby
4070 Kirke Hyllinge
 

Menigt medlem
Olaf Kristiansensvej 7
Ejby
4070 Kirke Hyllinge
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Lindelunden 17
Ejby
4070 Kirke Hyllinge
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 46405004 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kst. sognepræst (kirkebogsfører)
Ejbyvej 14
Rye
4060 Kirke Såby
 
 46405004

Overenskomstansat sognepræst
 
Træffes efter aftale. Mandag fri. Tlf. 6073 2494

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Rye-Kirke Sonnerup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68903416
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk