1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ryde Sogns Menighedsråd

Formand
Højbjergvej 18
Højbjerg
7830 Vinderup
Ole Strelow Lund

Næstformand, Kasserer
Baunehøjvej 14
Felde
7830 Vinderup

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Rydevej 7
Ryde
7830 Vinderup
 
Mandag er fridag

Kirkeværge
Øster Stendisvej 2
Stendis
7830 Vinderup
Mette Marie Thomsen

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Stendisvej 35
Stendis
7830 Vinderup

Medlem af valgbestyrelsen
Skolevænget 6
Ryde Kirkeby
7830 Vinderup

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Rydevej 11
Ryde
7830 Vinderup

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ryde Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10533317
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk