1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ryde Sogns Menighedsråd

Formand
Elkjærvej 19B
Mejrup
7500 Holstebro

Næstformand, Kirkeværge - ikke medlem
Baunehøjvej 14
Felde
7830 Vinderup
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Baunehøjvej 6
Højbjerg
7830 Vinderup

Kontaktperson
Stendisvej 35
Stendis
7830 Vinderup
 

Menigt medlem
Øster Stendisvej 4
Stendis
7830 Vinderup
 

Menigt medlem
Stendisvej 24
Stendis
7830 Vinderup
 

Menigt medlem
Skolevænget 6
Ryde Kirkeby
7830 Vinderup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Rydevej 7
Ryde
7830 Vinderup
 
 97440007
Mandag er fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ryde Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10533317
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk