Om Ryde kirke

Ryde Kirke er en gammel landsbykirke fra ca. år 1150, og den ligger midt i Ryde Kirkeby.

Ryde Kirkes kerne består af et romansk skib og kor, som er opført i rå kampesten. Kirken er hvidkalket og tækket med bly undtagen tårn og våbenhus, som har tegltag. Tårn og våbenhus er begge tilføjet den romanske kirkebygning senere. Desuden ses indgangsport med den smalle vej og den brede vej. En karakteristisk port for egnens kirker.

Kirkeskibet er med bjælkeloft og på en hylde i kirkeskibet ses blandt andet fem udskårne figurer, der menes at stamme fra en sengotisk, katolsk altertavle. På nordvæggen ses to sengotiske kalkmalerier.

Igennem længere tid var ejerne af Rydhave slot også kirkeejere og har sat deres præg på kirken både med udvendig vedligehold og indvendig udsmykning.

Forbindelsen til Rydhave ses blandt andet på alterbordet, der er skænket af Jens Sehested og hustru i 1760. Maleriet er en kopi af det originale billede, der dukkede frem under flere lag maling ved en restaurering. Originalen opbevares på Nationalmuseet

Døbefonten i granit er meget gammel og udsmykket med liljelignende ornamenter.

Kirken er som regel åben i dagtimerne, hvis man vil være sikker på at kunne komme ind, kan graver, Karsten Hansen kontaktes på tlf. 23445908