1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ry Sogns Menighedsråd

Formand
Søkildevej 73
8680 Ry

Næstformand
Klostervej 93
8680 Ry
 

Kirkeværge
Søvænget 14
8680 Ry

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Bakkelyparken 51
8680 Ry

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Siimvej 33
8680 Ry
 

Kontaktperson
Tippethøj 19
8680 Ry

Medlem af valgbestyrelsen
Ahornvej 50
8680 Ry
 

Menigt medlem
 

Menigt medlem
Akacievej 15
8680 Ry
 

Menigt medlem
Vessø Høj 7
8680 Ry
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kildebakken 3
8680 Ry
 
 86891395
Jesper Hanneslund

Overenskomstansat sognepræst
Hejrevej 1
8680 Ry
Dorthe Gudmund Larsen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ry Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 37908312
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk