1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Rubjerg-Lyngby Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Hundelevvej 172
Jelstrup
9480 Løkken

Næstformand
Lyngbyvej 142
Lyngby
9480 Løkken
 
 +45 29 86 62 77
Næsten altid !

Kirkeværge(Rubjerg Kirke)
Løkkensvej 768
Sdr Rubjerg
9480 Løkken
 
 20 14 48 24

Kirkeværge(Lyngby Kirke)
Lyngbyvej 99
Lyngbytorp
9480 Løkken

Kasserer
Kronholmsvej 55
Rubjerg
9480 Løkken

Menigt medlem
Tjørnevej 22
Lyngby
9480 Løkken
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstevangen 3
9480 Løkken
 
 98991141

Sognepræst
telefonnr. 98889096 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Overenskomstansat sognepræst
Harald Fischers Vej 1
9480 Løkken
 
 23410184

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Rubjerg-Lyngby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 12813619
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk