1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Roum Sogns Menighedsråd

Formand, Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen
Naundrupvej 13
Roum Bæk
9632 Møldrup

Næstformand, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Skravad Møllevej 12
Roum
9632 Møldrup

Kasserer, Bygningssagkyndig
Lundvej 21
Lund
9632 Møldrup

Kontaktperson, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Dalvej 10
Roum
9632 Møldrup
 

Kirkeværge - ikke medlem
Nygade 3
9632 Møldrup

Sognepræst (kirkebogsfører)
Tingvej 80
Tostrup
9632 Møldrup
 
 40241944

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Roum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 33168314
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk