1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Rostrup Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Møllevænget 4
Rostrup
9510 Arden
 

Næstformand, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Egelundsparken 9
Rostrup
9510 Arden
 

Kirkeværge, Bygningssagkyndig
Trekløvervej 3
Stenstrup
9500 Hobro
 

Sekretær, Bygningssagkyndig
Nøgelhøjvej 2
Stenstrup
9510 Arden
 

Kontaktperson
Kridtvejen 2
Rostrup
9510 Arden
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Skørpingvej 8
Astrup
9510 Arden
 
 98565014

Overenskomstansat sognepræst
Rolighedsvej 5
9510 Arden

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Rostrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31288118
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk