1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Roslev-Rybjerg Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kærvej 15
7870 Roslev

Næstformand, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Rybjergvej 72
Kirkeby
7870 Roslev

Kirkeværge
Jernbanegade 8
7870 Roslev
 

Kasserer
Blommevænget 45
7870 Roslev

Sekretær
Blommevænget 49
7870 Roslev
 

Kontaktperson
Rugvænget 8
7870 Roslev

Menigt medlem
Yttrupvej 16
Yttrup
7870 Roslev

Menigt medlem
Yttrupvej 9
Yttrup
7870 Roslev

Sognepræst (kirkebogsfører)
Ginnerupvej 31
Krejbjerg
7860 Spøttrup
 
 97564010

Sognepræst
Åstedvej 20
Durup
7870 Roslev
 
 30308831
Mandag fri.

Sognepræst (kirkebogsfører)
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Roslev-Rybjerg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34680310
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk