1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Romdrup-Klarup Sogns Menighedsråd

Formand
Stoholm 7
9270 Klarup
 
 98318697

Næstformand
Skodsborgvej 37
9270 Klarup
 
 26624844

Kirkeværge
Tværgade 13
9270 Klarup
 
 98318045

Menigt medlem
Trekanten 4
9270 Klarup
 
 25379499

Kasserer
Liselejevej 25
9270 Klarup

Menigt medlem
Romdrupvej 72
9270 Klarup

Menigt medlem
Christianshøjvej 27
9270 Klarup

Formand for valgbestyrelsen, Kontaktperson
Tavervej 39
9270 Klarup

Menigt medlem
Hornbækvej 66
9270 Klarup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Romdrupvej 71
9270 Klarup
 
 98318023

Overenskomstansat sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Romdrup-Klarup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31697263

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk