1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Rold Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Spættevej 8
Rold
9510 Arden
 

Næstformand, Kirkeværge
Roldvej 8
Rold
9510 Arden
 

Kasserer
Nysumvej 13
Rold
9510 Arden

Kontaktperson
Bette Roldvej 9
Rold
9510 Arden

Menigt medlem
Hobrovej 14
Rold
9510 Arden
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Nysumvej 2
Rold
9510 Arden
 
Telefonnr.: 98-561308 eller mobil: 5115-9510      

Overenskomstansat sognepræst
Rolighedsvej 5
9510 Arden

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Rold Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 14373411
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk