1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd

Først valgte, Menigt medlem
Fynsvej 20
Baaring
5466 Asperup
 

Menigt medlem
Blankegaardvænget 4
Roerslev
5466 Asperup
 

Menigt medlem
Blankegaardvænget 8
Roerslev
5466 Asperup
 

Menigt medlem
Fynsvej 22
Baaring
5466 Asperup
 

Menigt medlem
Middelfartvej 68
Baaring
5466 Asperup
 

Menigt medlem
Hovedvejen 224
Asperup Mark
5580 Nørre Aaby
 

Menigt medlem
Byvejen 5
5466 Asperup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
 
 64481082

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 54613628
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk