1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Rønninge Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Baungårdsvej 26
6600 Vejen
 

Næstformand, Kasserer
Bakkevej 20
5550 Langeskov
 

Kirkeværge
Bispehaven 21
5550 Langeskov
 

Kontaktperson
Grønvangen 147
5550 Langeskov
 

Menigt medlem
Glambækvej 16
5550 Langeskov
 

Menigt medlem
Drosselvej 7
5550 Langeskov
 

Menigt medlem
Søbrinken 11
5550 Langeskov
 

Menigt medlem
Grønvangen 147
5550 Langeskov
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkestræde 1 A
5550 Langeskov
 
 27 13 11 26
Fri om mandagen. Træffes efter aftale.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Rønninge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18037815
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk