1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Rønnevang Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Jessensvej 12
2630 Taastrup
 
 43998920

Næstformand
Vesterkøb 34 st tv
2640 Hedehusene
 

Kirkeværge
Højgårdstoften 149
2630 Taastrup
 

Kasserer
Lindevangshusene 8 1 th
2630 Taastrup
 

Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Snubbekorsvej 22
Sengeløse
2630 Taastrup
 

Menigt medlem
Taastrup Vænge 35 2 4
2630 Taastrup
 

Menigt medlem
Bondehøjvej 4E
Sengeløse
2630 Taastrup
 

Formand for valgbestyrelsen
Søndertoften 61
2630 Taastrup
 

Menigt medlem
Valby Søndergade 9
2630 Taastrup
 

Medlem af valgbestyrelsen
Højgårdstoften 116
2630 Taastrup
 

Provst
Sankt Bendts Alle 18
2630 Taastrup
 
 43718818
Træffes bedst indenfor normal kontortid, dog er mandag fridag.
Søren Isak Nolsøe

Sognepræst (kirkebogsfører)
Øllgårdsvej 10
2630 Taastrup
 
 21842192
Flemming Kronborg Bak Poulsen

Overenskomstansat sognepræst
 
 70100216

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Rønnevang Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 58775118
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk