Menighedsråd

Rønnebæk Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Rønnebæk Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7500@SOGN.DK
CVR-nummer: 15484616

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Kildevej 18
Rønnebæk
4700 Næstved
Tlf: 20937603
Næstformand, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Plantagevej 10
4700 Næstved
Kontaktperson
Birkevej 11
Rønnebæk
4700 Næstved
Kirkeværge
Daddelvej 24
4700 Næstved
Menigt medlem
Udsigtsbakken 24
Appenæs
4700 Næstved
Sekretær
Langdyssen 56
4700 Næstved
Medlem af valgbestyrelsen
Præsteengen 24
Rønnebæk
4700 Næstved
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 3
Rønnebæk
4700 Næstved
Tlf: 30347306
Mandag er fridag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.