1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Rønnebæk Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kildevej 18
Rønnebæk
4700 Næstved

Næstformand
Fjellebrovej 30
Rønnebæk
4700 Næstved
 

Kirkeværge
Englebjergvej 59
Stenstrup
4700 Næstved

Kasserer
Fælledvej 7
Rønnebæk
4700 Næstved
 

Sekretær, Kontaktperson
Birkevej 15
Rønnebæk
4700 Næstved

Medlem af valgbestyrelsen
Vættehøjen 63
4700 Næstved
 

Menigt medlem
Englebjergvej 59
Stenstrup
4700 Næstved
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 3
Rønnebæk
4700 Næstved
 
 30347306
Mandag er fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Rønnebæk Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 15484616
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk