1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Klemensker-Rø Sognes Menighedsråd

Formand
Aarsballe By 53
Aarsballe
3700 Rønne
 
 5699 0009

Næstformand
Mortingevej 1
3760 Gudhjem

Menigt medlem
Mortingevej 12
3760 Gudhjem
 
 5648 4342

Kirkeværge(Sankt Clemens Kirke)
Aarsballe By 7
Aarsballe
3700 Rønne

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Klemens Storegade 46
Klemensker
3782 Klemensker

Kontaktperson
Løkkegade 1
Hasle
3790 Hasle

Menigt medlem
Aagaardsvej 10
Klemensker
3782 Klemensker

Menigt medlem
Æggebjergvej 1
Klemensker
3782 Klemensker

Kirkeværge(Rø Kirke)
Salenevej 4
3760 Gudhjem

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bedegadevej 1
3782 Klemensker
 
 56966114

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Klemensker-Rø Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34677875
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk