1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Risskov Sogns Menighedsråd

Formand
Casper Møllers Vej 21
8240 Risskov
 

Næstformand, Kontaktperson
Skovparken 68
8240 Risskov
 

Kirkeværge
Nordre Strandvej 21B
8240 Risskov
 

Kasserer
Vestre Strandallé 102
8240 Risskov
 

Formand for valgbestyrelsen
Skolevangs Allé 54
8240 Risskov
 

Medlem af valgbestyrelsen
Violvej 28
8240 Risskov
 

Medlem af valgbestyrelsen
Pilevej 7A
8240 Risskov
 

Menigt medlem
Solbakken 1B st 1
8240 Risskov
 

Menigt medlem
Vestre Skovvej 6E
8240 Risskov
 

Menigt medlem
Sejrs Allé 11
8240 Risskov
 

Provst, Født medlem
Vejlby Centervej 25
8240 Risskov
 
 51147387

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Gyldenrisvej 7
8240 Risskov
 
 23115049

Sognepræst
Marie Belows Vej 14
Lisbjerg
8200 Aarhus N
 
Stiftsvikar - Ikke tjenestegørende i Risskov Kirke

Pilgrimspræst
 

Overenskomstansat sognepræst, Født medlem
Ådalsvej 6C
8240 Risskov
 
 60459608

Overenskomstansat sognepræst, Født medlem
Kløvervangen 23
8541 Skødstrup
 
 52503243

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Risskov Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 41854715
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk