Menighedsråd

Rislev Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Rislev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7517@SOGN.DK
CVR-nummer: 32183212

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Havrebjergvej 10
Rislev
4700 Næstved
Næstformand, Kirkeværge
Sorøvej 481
Rislev
4700 Næstved
Menigt medlem
Slettevej 16
Gelsted
4160 Herlufmagle
Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Sorøvej 491
Langevrå
4700 Næstved
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Sorøvej 519
Gerdrup
4700 Næstved
Sognepræst (kirkebogsfører)
Chr Winthersvej 2
Fensmark
4684 Holmegaard
Tlf: 55546034
Pastor
Tlf: 55546034

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.