1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Rise Sogns Menighedsråd

Formand
Hærvejen 70
6230 Rødekro

Næstformand
Bygmarken 94
6230 Rødekro

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Mjølsvej 40
6230 Rødekro

Kasserer
Hundeklemmevej 6
Søst
6230 Rødekro

Menigt medlem
Tværgade 4
6230 Rødekro

Menigt medlem
Rise Bygade 2B
Rise
6230 Rødekro

Menigt medlem
Kløvermarken 40
6230 Rødekro

Kirkeværge
Søparken 61
6230 Rødekro

Menigt medlem
Brunde Kirkevej 7
6230 Rødekro

Menigt medlem
Mjølsvej 9
6230 Rødekro

Sognepræst (kirkebogsfører)
Egeparken 64
6230 Rødekro
 
 74661762
Træffes tirsdag - fredag efter aftale. Mandag er fridag.

Sognepræst
Ringvej 5
Rise
6230 Rødekro
 
 74662239
Træffes tirsdag - fredag efter aftale. Mandag er fridag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Rise Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 36183519
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk