1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd

Formand
Karlskovvej 5
Karlskov
7323 Give
 
Torben Møller

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Sdr. Egsgårdvej 12
Egsgård
7323 Give
 
Jakob Hedegaard Kristensen

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Gødsbølskovvej 20
Gødsbøl
7321 Gadbjerg
 
Gretha Engsig Jensen

Kasserer, Sekretær
Stilbjerg Sande 19
Elkjær
7323 Give
 
Aase Margrethe Nielsen

Kontaktperson
Åstvej 80
Lindeballe
7321 Gadbjerg
 
Birgit Roslev

Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Høgelundvej 6
Høgelund
7323 Give
 
Martin Rytter Laursen

Sognepræst (kirkebogsfører)
Ringivevej 113
Ringive
7323 Give
 
 75738001
Jakob Terp Legarth

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 69320414
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk