1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ringe Sogns Menighedsråd

Formand
Holmehøjvej 30
5750 Ringe
 

Næstformand
Assensvej 12
5750 Ringe
 

Kirkeværge
Krokusvej 6
5750 Ringe
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Dybdalgårdvej 20
5750 Ringe
 

Sekretær
Rikkesmindevej 2
5750 Ringe
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Bytoften 7
5750 Ringe
 

Menigt medlem
Lundsager 15
5750 Ringe
 

Medlem af valgbestyrelsen
Hellet 69C
Tved
5700 Svendborg
 

Menigt medlem
Vesterparken 44C
5750 Ringe
 

Menigt medlem
Platan Allé 58
5750 Ringe
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Holmehøjvej 20
5750 Ringe
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvej 2
5750 Ringe
 
 62 62 41 45
Træffes alle dage undtagen fredag, som er fridag.
Karen Blauenfeldt Dam

Sognepræst
Søvej 31
Sognegården
5750 Ringe
 
 62 62 13 65

Overenskomstansat sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ringe Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 53874118
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk