1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Rejsby Sogns Menighedsråd

Formand
Sønderrad 6
Rejsby
6780 Skærbæk
 

Næstformand
Moseagervej 22
Kærbølling
6780 Skærbæk
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Kogsvej 69
Haved
6780 Skærbæk
 
 74753397 / 51740477

Kirkeværge(Rejsby Kirke)
Kogsvej 24
Rejsby
6780 Skærbæk
 

Kontaktperson
Jægervej 5
Jægerslyst
6780 Skærbæk
 

Menigt medlem
Kogsvej 58
R Østermark
6780 Skærbæk
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sdr Kirkevej 20
V Vedsted
6760 Ribe
 
 75445025

Sognepræst
Tangevej 2
6760 Ribe
 
 76884020

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Rejsby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 57206519
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk